سرمایه‌گذاری 100 میلیون یورویی کناف آلمان در صنعت ساختمان

سرمایه‌گذاری 100 میلیون یورویی کناف آلمان در صنعت ساختمان
کناف با ورود خود به ایران دانش فنی تولید انواع پنل‌های آکوستیک، سیمانی، گچی و پودری را نیز به همراه آورده است و در فعالیت قریب به 20 ساله خود در این کشور 3 بار افزایش سرمایه داده است. این افزایش سرمایه در اوج تحریم‌ها بود. در حالیکه هم اکنون با وجود توافق برجام هنوز برخی هیات‌های تجاری برای سرمایه‌گذاری در ایران ترس و واهمه دارند اما کناف در صورت رفع بروکراسی‌های اداری، کارخانه جدید خود را سال آینده در شیراز احداث خواهد کرد که حداقل 200 متخصص ایرانی به صورت مستقیم در آن مشغول به کار خواهد شد.

سرمایه‌گذاری 100 میلیون یورویی کناف آلمان در صنعت ساختمان

کناف با ورود خود به ایران دانش فنی تولید انواع پنل‌های آکوستیک، سیمانی، گچی و پودری را نیز به همراه آورده است و در فعالیت قریب به 20 ساله خود در این کشور 3 بار افزایش سرمایه داده است. این افزایش سرمایه در اوج تحریم‌ها بود. در حالیکه هم اکنون با وجود توافق برجام هنوز برخی هیات‌های تجاری برای سرمایه‌گذاری در ایران ترس و واهمه دارند اما کناف در صورت رفع بروکراسی‌های اداری، کارخانه جدید خود را سال آینده در شیراز احداث خواهد کرد که حداقل 200 متخصص ایرانی به صورت مستقیم در آن مشغول به کار خواهد شد.
سرمایه‌گذاری 100 میلیون یورویی کناف آلمان در صنعت ساختمان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author