زیان یک تریلیون دلاری بازارهای جهانی

زیان یک تریلیون دلاری بازارهای جهانی
طبق شاخص موسوم به DXY که ارز آمریکا در برابر سبدی از سایر ارزهای مهم را ارزیابی می کند، ارزش دلار 0.14 درصد کاهش یافته است.

زیان یک تریلیون دلاری بازارهای جهانی

طبق شاخص موسوم به DXY که ارز آمریکا در برابر سبدی از سایر ارزهای مهم را ارزیابی می کند، ارزش دلار 0.14 درصد کاهش یافته است.
زیان یک تریلیون دلاری بازارهای جهانی

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author