روند صعودی معاملات در بازارهای فرابورس ایران

روند صعودی معاملات در بازارهای فرابورس ایران
در 5 روز معاملاتی هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم ارزش دادوستدها به رقم 6 هزار و 120 میلیارد ریال رسید و حجم معاملات بالغ بر یک هزار و 427 میلیون ورقه بهادار شد که به ترتیب از رشد 31 و 47 درصدی ارزش و حجم معاملات در مقایسه با هفته ماقبل حکایت می‌کند.

روند صعودی معاملات در بازارهای فرابورس ایران

در 5 روز معاملاتی هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم ارزش دادوستدها به رقم 6 هزار و 120 میلیارد ریال رسید و حجم معاملات بالغ بر یک هزار و 427 میلیون ورقه بهادار شد که به ترتیب از رشد 31 و 47 درصدی ارزش و حجم معاملات در مقایسه با هفته ماقبل حکایت می‌کند.
روند صعودی معاملات در بازارهای فرابورس ایران

خبر دانشجویی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author