رفت و آمد سهامداران عمده شرکت ها در بورس

رفت و آمد سهامداران عمده شرکت ها در بورس
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح حدود دو میلیون سهم شرکت سرمایه گذاری غدیر را خریداری کرد و در کنار آن شرکت آذر توسعه مسکن بیش از دو میلیون و پانصد هزار سهم “غاذر” را به تملک خود در آورد.

رفت و آمد سهامداران عمده شرکت ها در بورس

صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح حدود دو میلیون سهم شرکت سرمایه گذاری غدیر را خریداری کرد و در کنار آن شرکت آذر توسعه مسکن بیش از دو میلیون و پانصد هزار سهم “غاذر” را به تملک خود در آورد.
رفت و آمد سهامداران عمده شرکت ها در بورس

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author