رشد 208 درصدی حجم معاملات آتی سکه

رشد 208 درصدی حجم معاملات آتی سکه
حجم معاملات آتی سکه طی روز گذشته در بورس کالای ایران به 6 هزار و 471 قرارداد و ارزش آن به بیش از 753 میلیارد ریال رسید که نسبت به یکشنبه گذشته رشد 208 درصدی داشته است، چرا که طی این روز حجم معاملات به 2 هزار و 98 قرار داد رسیده بود.

رشد 208 درصدی حجم معاملات آتی سکه

حجم معاملات آتی سکه طی روز گذشته در بورس کالای ایران به 6 هزار و 471 قرارداد و ارزش آن به بیش از 753 میلیارد ریال رسید که نسبت به یکشنبه گذشته رشد 208 درصدی داشته است، چرا که طی این روز حجم معاملات به 2 هزار و 98 قرار داد رسیده بود.
رشد 208 درصدی حجم معاملات آتی سکه

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author