داد و ستد 326 میلیون ورقه بهادار در معاملات امروز فرابورس

داد و ستد 326 میلیون ورقه بهادار در معاملات امروز فرابورس
بیشترین حجم معاملات روز جاری متعلق به ریل پرداز سیر با معامله 61 میلیون و 620 هزار سهم بود و بیشترین ارزش معاملات در نماد پالایش نفت تهران به ارزش 97 میلیارد و 710 میلیون ریال رقم خورد.

داد و ستد 326 میلیون ورقه بهادار در معاملات امروز فرابورس

بیشترین حجم معاملات روز جاری متعلق به ریل پرداز سیر با معامله 61 میلیون و 620 هزار سهم بود و بیشترین ارزش معاملات در نماد پالایش نفت تهران به ارزش 97 میلیارد و 710 میلیون ریال رقم خورد.
داد و ستد 326 میلیون ورقه بهادار در معاملات امروز فرابورس

خبرگزاری اصفهان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author