خودنمایی سهام تازه وارد فرابورسی

خودنمایی سهام تازه وارد فرابورسی
سهام شرکت های معدنی، فلزی و پالایش با توجه به اعلام تعدیل مثبت سود برآوردی برخی از مجموعه ها و تداوم روند رو به رشد قیمت جهانی فلزات اساسی و سنگ آهنی با افزایش تقاضا برای خرید سهام و رشد قیمت سهام مواجه شدند و موجبات رضایت سهامداران خود را فراهم ساختند.

خودنمایی سهام تازه وارد فرابورسی

سهام شرکت های معدنی، فلزی و پالایش با توجه به اعلام تعدیل مثبت سود برآوردی برخی از مجموعه ها و تداوم روند رو به رشد قیمت جهانی فلزات اساسی و سنگ آهنی با افزایش تقاضا برای خرید سهام و رشد قیمت سهام مواجه شدند و موجبات رضایت سهامداران خود را فراهم ساختند.
خودنمایی سهام تازه وارد فرابورسی

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author