حذف صفر فعلاً منتفی است

حذف صفر فعلاً منتفی است
این طرح به مجلس ارائه شده و باید منتظر تصمیم مجلس در این باره باشیم، بانک مرکزی این موضوع را پیگیری می‌کند و مسئول دفاع از آن هم این بانک است، زیرا اخیرا این لایحه در دولت تصویب شده و به تعطیلات مجلس برخورد کرده و احتمالا پس از پایان تعطیلات مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

حذف صفر فعلاً منتفی است

این طرح به مجلس ارائه شده و باید منتظر تصمیم مجلس در این باره باشیم، بانک مرکزی این موضوع را پیگیری می‌کند و مسئول دفاع از آن هم این بانک است، زیرا اخیرا این لایحه در دولت تصویب شده و به تعطیلات مجلس برخورد کرده و احتمالا پس از پایان تعطیلات مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
حذف صفر فعلاً منتفی است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author