توافقنامه مشارکت نفتی سه‎جانبه ایران، ترکیه و روسیه امضا شد

توافقنامه مشارکت نفتی سه‎جانبه ایران، ترکیه و روسیه امضا شد
توافقنامه مشارکت و سرمایه ‎گذاری سه ‎جانبه میان یک شرکت ایرانی با زاروبژنفت روسیه و یونیت اینترنشنال ترکیه، در مسکو امضا شد که بر مبنای آن، سه شرکت نسبت به سرمایه‎ گذاری مشترک در طرح‎ های توسعه‎ای نفت و گاز در داخل یا خارج از کشور اقدام می‎کنند.

توافقنامه مشارکت نفتی سه‎جانبه ایران، ترکیه و روسیه امضا شد

توافقنامه مشارکت و سرمایه ‎گذاری سه ‎جانبه میان یک شرکت ایرانی با زاروبژنفت روسیه و یونیت اینترنشنال ترکیه، در مسکو امضا شد که بر مبنای آن، سه شرکت نسبت به سرمایه‎ گذاری مشترک در طرح‎ های توسعه‎ای نفت و گاز در داخل یا خارج از کشور اقدام می‎کنند.
توافقنامه مشارکت نفتی سه‎جانبه ایران، ترکیه و روسیه امضا شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author