تاثیر ابقا یا تغییر وزرای دولت بر بازار سرمایه

تاثیر ابقا یا تغییر وزرای دولت بر بازار سرمایه
صالحی با بیان این که ابقا و یا تغییر هر یک از وزرای کنونی در دولت دوازدهم می‌تواند بر روند معاملات نمادهای مختلف و نیز صنایع بازار سرمایه اثرگذار باشد، گفت: به عنوان مثال در وزارت نفت، احتمال ابقای دوباره بیژن نامدار زنگنه در این وزارتخانه پررنگ است و به دلیل اینکه دو صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی از صنایع مهم در بازار سرمایه هستند، از نظر تداوم برنامه‌ها و رویکردها تا حدود زیادی وضعیت این صنایع در بحث سیاستهای کلان مشخص است.

تاثیر ابقا یا تغییر وزرای دولت بر بازار سرمایه

صالحی با بیان این که ابقا و یا تغییر هر یک از وزرای کنونی در دولت دوازدهم می‌تواند بر روند معاملات نمادهای مختلف و نیز صنایع بازار سرمایه اثرگذار باشد، گفت: به عنوان مثال در وزارت نفت، احتمال ابقای دوباره بیژن نامدار زنگنه در این وزارتخانه پررنگ است و به دلیل اینکه دو صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی از صنایع مهم در بازار سرمایه هستند، از نظر تداوم برنامه‌ها و رویکردها تا حدود زیادی وضعیت این صنایع در بحث سیاستهای کلان مشخص است.
تاثیر ابقا یا تغییر وزرای دولت بر بازار سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author