بورس انرژی به کمک طرح خودکفایی بنزین کشور رفت

بورس انرژی به کمک طرح خودکفایی بنزین کشور رفت
مدیرعامل بورس انرژی ایران از تامین مالی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین طرح بنزین سازی کشور خبر داد.

بورس انرژی به کمک طرح خودکفایی بنزین کشور رفت

مدیرعامل بورس انرژی ایران از تامین مالی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین طرح بنزین سازی کشور خبر داد.
بورس انرژی به کمک طرح خودکفایی بنزین کشور رفت

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author