بلوک 80 درصدی پتروشیمی دماوند عرضه می شود

بلوک 80 درصدی پتروشیمی دماوند عرضه می شود
80 درصد سهام پتروشیمی دماوند به ارزش کل پایه 13 هزار میلیارد ریال به مزایده گذاشته می شود.

بلوک 80 درصدی پتروشیمی دماوند عرضه می شود

80 درصد سهام پتروشیمی دماوند به ارزش کل پایه 13 هزار میلیارد ریال به مزایده گذاشته می شود.
بلوک 80 درصدی پتروشیمی دماوند عرضه می شود

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author