بازدهی شاخص کل فرابورس به بیش از 6 درصد رسید

بازدهی شاخص کل فرابورس به بیش از 6 درصد رسید
معامله‌گران هفته گذشته تعداد 984 میلیون ورقه بهادار را در 121 هزار دفعه به ارزش 7 هزار و 61 میلیارد ریال دست به دست کردند که در این میان حجم و ارزش دادوستدها 3 و 6 درصد افت و تعداد دفعات معاملات یک درصد رشد کرد.

بازدهی شاخص کل فرابورس به بیش از 6 درصد رسید

معامله‌گران هفته گذشته تعداد 984 میلیون ورقه بهادار را در 121 هزار دفعه به ارزش 7 هزار و 61 میلیارد ریال دست به دست کردند که در این میان حجم و ارزش دادوستدها 3 و 6 درصد افت و تعداد دفعات معاملات یک درصد رشد کرد.
بازدهی شاخص کل فرابورس به بیش از 6 درصد رسید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author