بازار سرمایه فرصت مهم سرمایه گذاری

بازار سرمایه فرصت مهم سرمایه گذاری
مشاور مدیرعامل شرکت مس با بیان اینکه براساس طبقه ‌بندی شرکت‌ های بورسی براساس ارزش بازار در پایان سال ۹۵، شرکت مس به رتبه پنجم بورس دست ‌یافته است گفت: ارزش بازار سهام شرکت مس در سال گذشته نسبت به سه‌ سال قبل به بیشترین میزان به مبلغ ۱۰۰٫۳۵۰٫۰۰۰ میلیون ریال رسیده است.

بازار سرمایه فرصت مهم سرمایه گذاری

مشاور مدیرعامل شرکت مس با بیان اینکه براساس طبقه ‌بندی شرکت‌ های بورسی براساس ارزش بازار در پایان سال ۹۵، شرکت مس به رتبه پنجم بورس دست ‌یافته است گفت: ارزش بازار سهام شرکت مس در سال گذشته نسبت به سه‌ سال قبل به بیشترین میزان به مبلغ ۱۰۰٫۳۵۰٫۰۰۰ میلیون ریال رسیده است.
بازار سرمایه فرصت مهم سرمایه گذاری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author