ایران شانزدهمین تولید کننده مس در جهان

ایران شانزدهمین تولید کننده مس در جهان
معدن مس سرچشمه در ۱۶۰ کیلومتری جنوب غربی کرمان و ۵۰ کیلومتری جنوب رفسنجان و در ناحیه مرکزی رشته کوه زاگرس قرار گرفته‌ است. این معدن یکی از بزرگترین مجتمع‌ های صنعتی معدنی جهان محسوب می شود و بزرگ‌ ترین تولید کننده مس ایران است.

ایران شانزدهمین تولید کننده مس در جهان

معدن مس سرچشمه در ۱۶۰ کیلومتری جنوب غربی کرمان و ۵۰ کیلومتری جنوب رفسنجان و در ناحیه مرکزی رشته کوه زاگرس قرار گرفته‌ است. این معدن یکی از بزرگترین مجتمع‌ های صنعتی معدنی جهان محسوب می شود و بزرگ‌ ترین تولید کننده مس ایران است.
ایران شانزدهمین تولید کننده مس در جهان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author