انعقاد ۴۲هزار قرارداد سکه برای تحویل اردیبهشت۹۷

انعقاد ۴۲هزار قرارداد سکه برای تحویل اردیبهشت۹۷
حجم معاملات آتی سکه طی هفته گذشته در بورس کالای ایران با افزایش به ۵۱ هزار و ۸۴۴ قرارداد و ارزش آن نیز به ۷ هزار و ۱۲۸ میلیارد ریال رسید.

انعقاد ۴۲هزار قرارداد سکه برای تحویل اردیبهشت۹۷

حجم معاملات آتی سکه طی هفته گذشته در بورس کالای ایران با افزایش به ۵۱ هزار و ۸۴۴ قرارداد و ارزش آن نیز به ۷ هزار و ۱۲۸ میلیارد ریال رسید.
انعقاد ۴۲هزار قرارداد سکه برای تحویل اردیبهشت۹۷

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author