انعقاد بیش از ۵ هزار قرارداد آتی سکه

انعقاد بیش از ۵ هزار قرارداد آتی سکه
حجم معاملات آتی سکه روز گذشته در بورس کالای ایران به ۵ هزار و ۷۸۰ قرارداد رسید.

انعقاد بیش از ۵ هزار قرارداد آتی سکه

حجم معاملات آتی سکه روز گذشته در بورس کالای ایران به ۵ هزار و ۷۸۰ قرارداد رسید.
انعقاد بیش از ۵ هزار قرارداد آتی سکه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author