استقبال خوب خریداران در آخرین روز کاری هفته

استقبال خوب خریداران در آخرین روز کاری هفته
در معاملات امروز چهار‌شنبه 96.05.11 در بازار برق بورس انرژی ، 2,675,000 کیلووات برق به ارزش 8 میلیارد و 683 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 38 درصدی همراه شد.

استقبال خوب خریداران در آخرین روز کاری هفته

در معاملات امروز چهار‌شنبه 96.05.11 در بازار برق بورس انرژی ، 2,675,000 کیلووات برق به ارزش 8 میلیارد و 683 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 38 درصدی همراه شد.
استقبال خوب خریداران در آخرین روز کاری هفته

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author