ارزش معاملات فرابورس به 2 هزار و 51 میلیارد ریال رسید

ارزش معاملات فرابورس به 2 هزار و 51 میلیارد ریال رسید
بیشترین ارزش معاملات امروز در بازار سهام به ارزش 49 میلیارد و 290 میلیون ریال به نام پالایش نفت تهران ثبت شد و بیشترین حجم معاملات به میزان 21 میلیون ورقه بهادار در نماد ریل پرداز سیر اتفاق افتاد.

ارزش معاملات فرابورس به 2 هزار و 51 میلیارد ریال رسید

بیشترین ارزش معاملات امروز در بازار سهام به ارزش 49 میلیارد و 290 میلیون ریال به نام پالایش نفت تهران ثبت شد و بیشترین حجم معاملات به میزان 21 میلیون ورقه بهادار در نماد ریل پرداز سیر اتفاق افتاد.
ارزش معاملات فرابورس به 2 هزار و 51 میلیارد ریال رسید

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author