“وخارزم” هم خریدار و هم فروشنده بود

“وخارزم” هم خریدار و هم فروشنده بود
شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی در دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 94 هم خریدار و هم فروشنده بود.

“وخارزم” هم خریدار و هم فروشنده بود

شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی در دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 94 هم خریدار و هم فروشنده بود.
“وخارزم” هم خریدار و هم فروشنده بود

روزنامه قانون

آخرین اخبار ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author