“سفارس” در بهمن ماه امسال فقط خریدار سهام بورسی بود

شرکت سیمان فارس و خوزستان در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 معادل یک میلیارد و 781 میلیون ریال سود شناسایی کرد.

دانلود فیلم جدید

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author