عرضه تختال، سبد میلگرد و تیرآهن و شمش طلا

عرضه تختال، سبد میلگرد و تیرآهن و شمش طلا
۳۹ هزار و ۵۰۰ تن قیر ۶۰۷۰ و گوگرد پاستیلی در تالار صادراتی بورس کالای ایران عرضه می شود.

عرضه تختال، سبد میلگرد و تیرآهن و شمش طلا

۳۹ هزار و ۵۰۰ تن قیر ۶۰۷۰ و گوگرد پاستیلی در تالار صادراتی بورس کالای ایران عرضه می شود.
عرضه تختال، سبد میلگرد و تیرآهن و شمش طلا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author