رقابت بر سر بورس بنگلادش

رقابت بر سر بورس بنگلادش
کام مجد الرحمن رئیس بورس داکا گفت: با توجه به جنبه های تکنیکی و مالی، پیشنهاد کنسرسیوم چین ( بورس های شنزن و شانگهای) از سوی هیات مدیره مورد تایید قرار گرفت.

رقابت بر سر بورس بنگلادش

کام مجد الرحمن رئیس بورس داکا گفت: با توجه به جنبه های تکنیکی و مالی، پیشنهاد کنسرسیوم چین ( بورس های شنزن و شانگهای) از سوی هیات مدیره مورد تایید قرار گرفت.
رقابت بر سر بورس بنگلادش

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author