آینده اقتصاد کشور از آن شرکت های دانش بنیان است

آینده اقتصاد کشور از آن شرکت های دانش بنیان است
«سورنا ستاری» روز سه شنبه در مراسم روز ملی کیفیت در محل مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما گفت: امروز شهرها بستر آموزش هستند، شهرهایی که افراد هر روز در آن مطلبی جدید یاد می گیرند.

آینده اقتصاد کشور از آن شرکت های دانش بنیان است

«سورنا ستاری» روز سه شنبه در مراسم روز ملی کیفیت در محل مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما گفت: امروز شهرها بستر آموزش هستند، شهرهایی که افراد هر روز در آن مطلبی جدید یاد می گیرند.
آینده اقتصاد کشور از آن شرکت های دانش بنیان است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author