سال 95، “سال فولاد”

سال 95، “سال فولاد”
سال جدید در حالی با امیدها و برنامه‌های زیادی برای زنجیره فولادسازان آغاز شده است که بسیاری از این برنامه‌ها در سال گذشته فرصت تحقق پیدا نکردند. با این حال رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان در آخرین ماه‌های سال گذشته چشم‌انداز گسترده‌تری پیش روی فولادسازان گشود تا شاید در سال جدید با ورود سرمایه‌گذاران خارجی، تحرک بخش ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی، افزایش تعرفه‌های واردات فولاد و مواردی از این دست روزهایی پربارتر در انتظار صنعت فولاد کشور باشد.

سال 95، “سال فولاد”

سال جدید در حالی با امیدها و برنامه‌های زیادی برای زنجیره فولادسازان آغاز شده است که بسیاری از این برنامه‌ها در سال گذشته فرصت تحقق پیدا نکردند. با این حال رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان در آخرین ماه‌های سال گذشته چشم‌انداز گسترده‌تری پیش روی فولادسازان گشود تا شاید در سال جدید با ورود سرمایه‌گذاران خارجی، تحرک بخش ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی، افزایش تعرفه‌های واردات فولاد و مواردی از این دست روزهایی پربارتر در انتظار صنعت فولاد کشور باشد.
سال 95، “سال فولاد”

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , ,

About the author