هر سهم “دماوند” 7400 تومان قیمت خورد

کشف قیمت 7400 تومان “دماوند” در حالی بود که سهام این شرکت با سود 9926 ریالی، نسبت پی بر ای 7.46 مرتبه به خود گرفت. پیش از این کشف قیمت، شایعاتی در خصوص عرضه اولیه سهام این شرکت که بانک دی سهامدار عمده آن است، در قیمت 7500تومان و حتی 10هزار تومان در بین اهالی تالار وجود داشت.

دانلود فیلم جدید

هنر

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author