“تپمپی” در ماه گذشته نه خریدار و نه فروشنده بود

شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 نه خریدار و نه فروشنده سهام بورسی بود.

خبرگذاری اصفحان

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author