چتر حمایتی “سمتا ” بر سر سرمایه گذاران خرد

سامانه سمتا در پرتو حمایت حداکثری از سرمایه گذار خرد ایجاد شده است و سهامداران و سرمایه گذاران محترم می توانند شکایات خود را در این سامانه درج و ثبت کنند .

بازار بورس

آگهی استخدام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author