کسب 642 میلیارد ریال سود انباشته “وتوکا”

کسب 642 میلیارد ریال سود انباشته “وتوکا”
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد در دوره 12 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 95 مبلغ 642 میلیارد و 903 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.

کسب 642 میلیارد ریال سود انباشته “وتوکا”

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد در دوره 12 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 95 مبلغ 642 میلیارد و 903 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.
کسب 642 میلیارد ریال سود انباشته “وتوکا”

خبرگزاری مهر

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author