“بکام” ماه گذشته 59 میلیارد ریال انواع محصول فروخت

“بکام” ماه گذشته 59 میلیارد ریال انواع محصول فروخت
شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی در 10 ماهه امسال 5هزار و 878 mcm کابل های مخابراتی مسی، 12 هزار و 583 کیلو متر کابل های مخابراتی نوری، 4هزار و 412 کیلومتر سیم دوبل وارنژه و 612 تن کابل برق تولید کرد.

“بکام” ماه گذشته 59 میلیارد ریال انواع محصول فروخت

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی در 10 ماهه امسال 5هزار و 878 mcm کابل های مخابراتی مسی، 12 هزار و 583 کیلو متر کابل های مخابراتی نوری، 4هزار و 412 کیلومتر سیم دوبل وارنژه و 612 تن کابل برق تولید کرد.
“بکام” ماه گذشته 59 میلیارد ریال انواع محصول فروخت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author