“ساینا” به ازای هر سهم، 465 ریال سود پیش‌بینی کرد

شرکت صنایع بهداشتی ساینا در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذرماه 95 مبلغ 46 میلیارد و 460 میلیون ریال سود برای پایان دوره در حساب‌های خود پیش‌بینی کرد.

خبر دانشجویی

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author