افزایش 3979 میلیارد ریالی ارزش بازار “ورنا”

ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری صنعتی رنا در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 معادل سه هزار و 979 میلیارد و 514 میلیون ریال افزایش یافت.

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author