پیشنهاد افزایش سرمایه 100 درصدی “دابور”

پیشنهاد افزایش سرمایه 100 درصدی “دابور”
شرکت داروسازی ابوریحان پیشنهاد افزایش سرمایه 144 میلیارد ریالی، معادل 100 درصد را به مجمع عمومی فوق‌العاده پیشنهاد داد.

پیشنهاد افزایش سرمایه 100 درصدی “دابور”

شرکت داروسازی ابوریحان پیشنهاد افزایش سرمایه 144 میلیارد ریالی، معادل 100 درصد را به مجمع عمومی فوق‌العاده پیشنهاد داد.
پیشنهاد افزایش سرمایه 100 درصدی “دابور”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author