پتروشیمی جم به سهامداران چقدر سود داد؟

پتروشیمی جم به سهامداران چقدر سود داد؟

پتروشیمی جم به سهامداران چقدر سود داد؟

پتروشیمی جم در مجمع امروز خود به ازای هر سهم ۲۴۰ تومان سود معادل ۸۷ درصد سود خالص دوره را تقسیم کرد.

 پتروشیمی جم در مجمع امروز خود به ازای هر سهم ۲۴۰ تومان سود معادل ۸۷ درصد سود خالص دوره را تقسیم کرد.

ارزش تولیدات مجموعه ۱٫۵ میلیارد دلار است که در سال های آتی با افتتاح طرح PDH/PP ارزش تولیدات به ۲٫۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

در خصوص پرونده حقوقی پتروشیمی مهر رای داوری به نفع جم صادر شده است.

در سال ۹۷، ۷۰ درصد صادرات شرکت به چین بوده است و در سال ۹۸ این میزان به ۸۰ درصد رسیده است. تحریم مشکلاتی ایجاد کرده است ولی فروش این پتروشیمی همچنان ادامه دارد.

این شرکت تا آذرماه افزایش سرمایه ای خواهد داشت.

از نکات جالب توجه مجمع اظهار نظر مدیرعامل جم در ارتباط با ورقه بهادار شرکت بود. محمدرضا سعیدی به سهامداران توصیه کرد که فروشنده سهام شرکت نباشند و ارزش فعلی این شرکت بسیار بالاتر ااز قیمت های فعلی تابلو است!

label, ,

About the author