کسب 9 میلیارد و 620 میلیون ریال سود واگذاری‌های “وبهمن”

کسب 9 میلیارد و 620 میلیون ریال سود واگذاری‌های “وبهمن”
شرکت سرمایه‌گذاری بهمن در دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 94 معادل نه میلیارد و 620 میلیون ریال سود شناسایی کرد.

کسب 9 میلیارد و 620 میلیون ریال سود واگذاری‌های “وبهمن”

شرکت سرمایه‌گذاری بهمن در دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 94 معادل نه میلیارد و 620 میلیون ریال سود شناسایی کرد.
کسب 9 میلیارد و 620 میلیون ریال سود واگذاری‌های “وبهمن”

کیمیا دانلود

باران دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author