پیش‌بینی افزایش 837 درصدی سود “شبندر” در سال 95

پیش‌بینی افزایش 837 درصدی سود “شبندر” در سال 95
شرکت پالایش نفت بندرعباس در دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95، مبلغ 2 هزار و 66 میلیارد و 683 میلیون ریال سود برای پایان دوره در حساب‌های خود پیش‌بینی کرد که نسبت به سال مالی 94، معادل 837 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی افزایش 837 درصدی سود “شبندر” در سال 95

شرکت پالایش نفت بندرعباس در دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95، مبلغ 2 هزار و 66 میلیارد و 683 میلیون ریال سود برای پایان دوره در حساب‌های خود پیش‌بینی کرد که نسبت به سال مالی 94، معادل 837 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
پیش‌بینی افزایش 837 درصدی سود “شبندر” در سال 95

باشگاه خبری ورزشی

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author