3.6 میلیارد دلار صادرات معدنی در پنج ماهه نخست امسال

3.6 میلیارد دلار صادرات معدنی در پنج ماهه نخست امسال
جدیدترین آمارها از صادرات معدنی ایران، از ابتدای فروردین تا پایان مرداد ماه 1396 ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی از 3.6 میلیارد دلار گذشت و کل تناژ صادراتی این بخش به بیش از 26 میلیون تن رسید.

3.6 میلیارد دلار صادرات معدنی در پنج ماهه نخست امسال

جدیدترین آمارها از صادرات معدنی ایران، از ابتدای فروردین تا پایان مرداد ماه 1396 ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی از 3.6 میلیارد دلار گذشت و کل تناژ صادراتی این بخش به بیش از 26 میلیون تن رسید.
3.6 میلیارد دلار صادرات معدنی در پنج ماهه نخست امسال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author