“شاملا” تعدیل مثبت 16 درصدی اعلام کرد

“شاملا” تعدیل مثبت 16 درصدی اعلام کرد
شرکت معدنی املاح ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ یک هزار و 688 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزایش داشت.

“شاملا” تعدیل مثبت 16 درصدی اعلام کرد

شرکت معدنی املاح ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ یک هزار و 688 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزایش داشت.
“شاملا” تعدیل مثبت 16 درصدی اعلام کرد

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author