تامین مالی یک میلیارد یورویی “اوبر بانک” اتریش برای سرمایه گذاری در ایران

تامین مالی یک میلیارد یورویی “اوبر بانک” اتریش برای سرمایه گذاری در ایران
وزیر دارایی اتریش با بیان اینکه خود و هیات بلندپایه همراه وی، به نمایندگی از دولت و شرکت های بزرگ این کشور، بسیار علاقه مند به تسریع هر چه بیشتر توسعه روابط اقتصادی دو کشور و گسترش همکاری های دوجانبه هستند، اعلام کرد: بانک “اوبر بانک” اتریش به عنوان بزرگ ترین بانک این کشور، یک میلیارد یورو جهت تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری در ایران اختصاص داده است.

تامین مالی یک میلیارد یورویی “اوبر بانک” اتریش برای سرمایه گذاری در ایران

وزیر دارایی اتریش با بیان اینکه خود و هیات بلندپایه همراه وی، به نمایندگی از دولت و شرکت های بزرگ این کشور، بسیار علاقه مند به تسریع هر چه بیشتر توسعه روابط اقتصادی دو کشور و گسترش همکاری های دوجانبه هستند، اعلام کرد: بانک “اوبر بانک” اتریش به عنوان بزرگ ترین بانک این کشور، یک میلیارد یورو جهت تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری در ایران اختصاص داده است.
تامین مالی یک میلیارد یورویی “اوبر بانک” اتریش برای سرمایه گذاری در ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author