مروری بر صنعت در یک سال گذشته/ برنامه های “کچاد” برای سال 95

مروری بر صنعت در یک سال گذشته/ برنامه های “کچاد” برای سال 95
در سال 95 افزایش سرمایه ای معادل 104 درصد خواهیم داشت، این افزایش سرمایه را برای تكميل پروژه هاي در دست اقدام و جبران هزینه های سرمایه گذاری در طرح های مشاركتی به مصرف می رسانیم که شامل؛ تکمیل طرح نیروگاه سیکل ترکیبی اردکان، طرح احداث کارخانه فولاد ثامن اردکان، طرح احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی، تکمیل طرح تامین آب از اجرای شبکه فاضلاب شهر اردکان، طرح توسعه ظرفیت کارخانه گندله سازی اردکان و سایر سرمایه گذاری ها مشارکتی می باشد.

مروری بر صنعت در یک سال گذشته/ برنامه های “کچاد” برای سال 95

در سال 95 افزایش سرمایه ای معادل 104 درصد خواهیم داشت، این افزایش سرمایه را برای تكميل پروژه هاي در دست اقدام و جبران هزینه های سرمایه گذاری در طرح های مشاركتی به مصرف می رسانیم که شامل؛ تکمیل طرح نیروگاه سیکل ترکیبی اردکان، طرح احداث کارخانه فولاد ثامن اردکان، طرح احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی، تکمیل طرح تامین آب از اجرای شبکه فاضلاب شهر اردکان، طرح توسعه ظرفیت کارخانه گندله سازی اردکان و سایر سرمایه گذاری ها مشارکتی می باشد.
مروری بر صنعت در یک سال گذشته/ برنامه های “کچاد” برای سال 95

اتوبیوگرافی

خرم خبر

label, , , , , , , , , , ,

About the author