کامیون فوق سنگین ولوو FH16 گروه سایپا رونمایی شد

کامیون فوق سنگین ولوو FH16 گروه سایپا رونمایی شد
باتوجه به نیاز بازار خودروهای فوق سنگین، ولوو FH16 به سبد محصولات گروه سایپا اضافه شد و تا اوایل سال آینده متناسب با نیاز بازار تولید و عرضه خواهد شد.

کامیون فوق سنگین ولوو FH16 گروه سایپا رونمایی شد

باتوجه به نیاز بازار خودروهای فوق سنگین، ولوو FH16 به سبد محصولات گروه سایپا اضافه شد و تا اوایل سال آینده متناسب با نیاز بازار تولید و عرضه خواهد شد.
کامیون فوق سنگین ولوو FH16 گروه سایپا رونمایی شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author