پذیره‌نویسی اوراق مرابحه سیمان شرق در فرابورس ایران

پذیره‌نویسی اوراق مرابحه سیمان شرق در فرابورس ایران
اوراق مرابحه 64 میلیارد ریالی شرکت سیمان شرق از روز دوشنبه 9 فروردین‌ماه پذیره‌نویسی می‌شود و به این ترتیب نخستین پذیره‌نویسی سال جدید در فرابورس ایران رقم خواهد خورد.

پذیره‌نویسی اوراق مرابحه سیمان شرق در فرابورس ایران

اوراق مرابحه 64 میلیارد ریالی شرکت سیمان شرق از روز دوشنبه 9 فروردین‌ماه پذیره‌نویسی می‌شود و به این ترتیب نخستین پذیره‌نویسی سال جدید در فرابورس ایران رقم خواهد خورد.
پذیره‌نویسی اوراق مرابحه سیمان شرق در فرابورس ایران

باشگاه خبری ورزشی

خرید غذا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author