پذیرش 3 اخزای جدید در فرابورس/ عبور آیفکس از مرز 1030 واحدی

پذیرش 3 اخزای جدید در فرابورس/ عبور آیفکس از مرز 1030 واحدی
امروز چهارم آذرماه شاهد افزایش حجم مبادلات فرابورس و صعود 14 پله‌ای شاخص کل فرابورس بودیم. بدین ترتیب امروز آیفکس از مرز 1030 واحدی نیز عبور کرد.

پذیرش 3 اخزای جدید در فرابورس/ عبور آیفکس از مرز 1030 واحدی

امروز چهارم آذرماه شاهد افزایش حجم مبادلات فرابورس و صعود 14 پله‌ای شاخص کل فرابورس بودیم. بدین ترتیب امروز آیفکس از مرز 1030 واحدی نیز عبور کرد.
پذیرش 3 اخزای جدید در فرابورس/ عبور آیفکس از مرز 1030 واحدی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author