پارسی کارت به بازار عرضه می شود

پارسی کارت به بازار عرضه می شود
در راستای سیاست های دولت محترم وهمچنین ضوابط ابلاغي بانک محترم مرکزی ج . ا . ا این شرکت با همکاری بانک پارسیان بزودی از یک کارت اعتباری بنام پارسی کارت رونمایی خواهد کرد .

پارسی کارت به بازار عرضه می شود

در راستای سیاست های دولت محترم وهمچنین ضوابط ابلاغي بانک محترم مرکزی ج . ا . ا این شرکت با همکاری بانک پارسیان بزودی از یک کارت اعتباری بنام پارسی کارت رونمایی خواهد کرد .
پارسی کارت به بازار عرضه می شود

پرس نیوز

قرآن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author