هفت شاخص بورس صعود کردند

هفت شاخص بورس صعود کردند
سرمایه گذاران بورسی امروز بیش از 977 میلیون برگه سهم، حق تقدم و سایر دارایی های مالی را در بازار دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از 3 هزار و 329 میلیارد ریال بود و در 64 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

هفت شاخص بورس صعود کردند

سرمایه گذاران بورسی امروز بیش از 977 میلیون برگه سهم، حق تقدم و سایر دارایی های مالی را در بازار دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از 3 هزار و 329 میلیارد ریال بود و در 64 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.
هفت شاخص بورس صعود کردند
2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author