هفته خاموش در بازار برق

هفته خاموش در بازار برق
بازار برق بورس انرژی سال جدید را با میراث کمبود نقدینگی که از سال گذشته یدک می‌کشد آغاز کرد و همان طور که مشاهده شد هفته اول را بدون معامله سپری کرد

هفته خاموش در بازار برق

بازار برق بورس انرژی سال جدید را با میراث کمبود نقدینگی که از سال گذشته یدک می‌کشد آغاز کرد و همان طور که مشاهده شد هفته اول را بدون معامله سپری کرد
هفته خاموش در بازار برق

عکس

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author