منتظر دمای جدیدی از دماسنج اقتصاد باشید

منتظر دمای جدیدی از دماسنج اقتصاد باشید
بازار سرمایه در آخرین روز از معاملات اولین هفته سال جدید روندی را به خود گرفت که اهالی تالار انتظار آن را در اولین روز از معاملات هفته جاری داشتند روندی که در جهت اثبات گفته های کارشناسان بازار سرمایه و همچنین وزیر اقتصاد در خصوص سال رونق بورس می باشد.

منتظر دمای جدیدی از دماسنج اقتصاد باشید

بازار سرمایه در آخرین روز از معاملات اولین هفته سال جدید روندی را به خود گرفت که اهالی تالار انتظار آن را در اولین روز از معاملات هفته جاری داشتند روندی که در جهت اثبات گفته های کارشناسان بازار سرمایه و همچنین وزیر اقتصاد در خصوص سال رونق بورس می باشد.
منتظر دمای جدیدی از دماسنج اقتصاد باشید

عکس های جدید

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author