مبادله نیمی از حجم مبادلات فرابورس در بازارهای اول و دوم

مبادله نیمی از حجم مبادلات فرابورس در بازارهای اول و دوم
امروز سه‌شنبه هفتم آبان‌ماه بازارهای اول و دوم میزبان نقل‌وانتقال بیش از 141 میلیون سهم بودند که ارزش 399 میلیون ریالی را رقم زد.

مبادله نیمی از حجم مبادلات فرابورس در بازارهای اول و دوم

امروز سه‌شنبه هفتم آبان‌ماه بازارهای اول و دوم میزبان نقل‌وانتقال بیش از 141 میلیون سهم بودند که ارزش 399 میلیون ریالی را رقم زد.
مبادله نیمی از حجم مبادلات فرابورس در بازارهای اول و دوم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author