قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد
قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی که به صورت هفتگی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی براساس قیمت های جهانی و نرخ دلار بازار آزاد برای مبادله در بورس کالای ایران اعلام می شود، امروز نیز اعلام شد.

قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی که به صورت هفتگی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی براساس قیمت های جهانی و نرخ دلار بازار آزاد برای مبادله در بورس کالای ایران اعلام می شود، امروز نیز اعلام شد.
قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author