عرضه بیش از 26 هزار تن قیر و عایق رطوبتی در تالار صادراتی

عرضه بیش از 26 هزار تن قیر و عایق رطوبتی در تالار صادراتی
روز سه‌شنبه 10 فروردین، 26 هزار و 550 تن قیر و عایق رطوبتی در تالار صادراتی بورس کالای ایران عرضه می شود.

عرضه بیش از 26 هزار تن قیر و عایق رطوبتی در تالار صادراتی

روز سه‌شنبه 10 فروردین، 26 هزار و 550 تن قیر و عایق رطوبتی در تالار صادراتی بورس کالای ایران عرضه می شود.
عرضه بیش از 26 هزار تن قیر و عایق رطوبتی در تالار صادراتی

اتومبیل

اندروید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author